Jangi Adda, Bhadrakali, Kathmandu
ktft-adm@nepalarmy.mil.np
+977 01-4215328
  • काठमाण्डौ-तराई/मधेश द्रुतमार्ग सडक आयोजना
    Kathmandu-Terai/Madhesh Fast Track
    (Expressway) Road Project
  • Awesome Logo
  • Nepali army logo
LATEST NEWS
KTFT Bulletin Volume-III प्रकाशित

नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा निर्माण भईरहेको यस राष्ट्रिय गौरवको उच्च प्राथमिकता प्राप्त काठमाण्...

माननीय रक्षाम्त्रीज्यूबाट काठमाण्डौ-तराई/मधेश द्रुतमार्ग सडक आयोजनाको निरीक्षण

मिति २०७९/१०/११ गते माननीय रक्षामन्त्रीज्यू, श्रीमान् प्रधान सेनापतिज्यू, रक्षा सचिव...

M/S China First Highway Engineering Co. Ltd सँग खरिद सम्झौता सम्पन्न

काठमाण्डौ/तराई मधेश द्रुतमार्ग सडक आयोजनाको लागि आवश्यक "Construction of Double Lane Dual...

आयोजनाको ठेक्का प्याकेज नं. ७ सम्झौता सम्पन्न:

आयोजनाको ICB ठेक्का प्याकेज नं. ७ (Ch 35+360 देखि Ch 41+000) को मिति २०७९/०८/०२ गते M/S XINGRU...

KTFT Journal Volume-II विमोचन

राष्ट्रिय गौरवको एवम् रणनैतिक महत्व बोकेको काठमाण्डौ-तराई/मधेश द्रुतमार्ग सडक आयोजना सम्बन्धमा...

VIEW ALL NEWS
M/S China First Highway Engineering Co. Ltd सँग खरिद सम्झौता सम्पन्न

काठमाण्डौ/तराई मधेश द्रुतमार्ग सडक आयोजनाको लागि आवश्यक "Construction of Double Lane Dual Carriageway Standard Expressway Road, Bridge, Slope Stabilization, Interchange, Toll Plaza and Allied Works from Ch: 41+000 to Ch: 49+818.82 Contract ID: KTFT/ICB/WORKS/R&B/078/079/6" खरिद कार्यको लागि सारभुतरुपमा प्रभावग्राही M/S  China First Highway Engineering Co. Ltd, China ले पेश गरेको बोलपत्र सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २७ र ३८ बमोजिम स्वीकृत गरी मिति २०७९/०९/२६ गते खरिद सम्झौता सम्पन्न भएको ।

Bulletin